دریافت مدرک کارشناسی طراحی صنعتی ۱۳۷۷ دانشگاه ازاد اسلامی
دریافت مدرک کارشناس ارشد طراحی صنعتی ۱۳۸۱ دانشگاه هنر
مجری و غرفه ساز و برنامه ریز نمایشگاههای بین اللملی ۱۳۷۵-۱۳۸۵
موسس اریانا طرح فرم ( طراحی و اجرای بیش ۱۲۰ پروژه طراحی صنعتی – معماری داخلی – تبلیغات و گرافیک محیطی ) سال ۱۳۸۳
دریافت پروانه کارشناسی از سال ۱۳۸۷ و دریافت مجوز فعالیت در سراسر کشور
انجام کارشناسی در حوزه های تبلیغات : فرودگاه امام خمینی – نمایشگاههای بین اللملی -شهرداری شهریار – لواسان – پاکدشت – زیباسازی تهران – کیش – بجنورد -فشم -………………
انجام محاسبه خسارت امتیاز تبلیغات و کمپین دادگاه حقوقی صدر – البرز – شهریار – کهریزک -…..
انجام کارشناسی در حوزه مالکیت صنعتی : دادسرای تخصصی ناحیه ۱۹(۲۶ جدید ) و شعبات حقوقی از سال ۱۳۹۳
انجام کارشناسی در حوزه برند دادگاه حقوقی تهران و سمنان
تدریس از سال ۱۳۷۹ دانشگاه جامع علمی و کاربردی- تدریس کاردانش ( دولتی ) و هنرستان غیر انتفاعی از سال ۱۳۷۶ – تدریس دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۸۲- ۱۳۸۴ – تدریس دانشگاه هنراسلامی تبریز سال ۱۳۸۳-۱۳۸۴
کارشناس معتمد سازمان زیباسازی شهر تهران
کارشناس معتمد سازمان زیبا منظر شهرداری شهریار
کارشناس معتمد فرودگاه امام خمینی
دریافت مجوز تولید و تولید مستند آموزشی سال ۱۳۹۳
دریافت مجوز نشر الکترونیک (مولف حقیقی) از سازمان رسانه های دیجیتال سال ۱۳۹۴
داور جشنواره تبلیغات سال ۱۳۹۸
عضو کمیسیون صلاحیت شورای عالی
داور مسابقه طراحی نماد شهری شهریار ۱۳۹۹