کارشناس کیست

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند.
در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است.
در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند.
در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خُبرگان در امور هستند.
به هر حال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است.
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ ﻫ .ش برای اولین بار قانونی به‌نامه قانون راجع‌به کارشناسان رسمی در ۳۰ (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به‌عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت.

ارزیابی برند و چگونگی انجام آن

ایزو ۱۰۶۶۸ و برند

دارایی های نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آن را درک کرده است . تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست . این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند ارائه می دهد و از جنبه های مالی، رفتاری و قانونی به آن می پردازد.

مقوله ارزش گذاری برند در دنیا تا سال ۲۰۱۰ به روش های مختلفی انجام می شد. باتوجه به تنوع بعضاً تضاد یا عدم هم پوشانی این روشها ، نتایج غیر قایل اتکاء و متفاوت بود. کمیته تخصصی ارزش گذاری برند در موسسه ISO با عضویت نمایندگان ۳ شرکت برتر فعال در این حوزه در سال ۲۰۱۰شکل گرفت و خروجی آن در سپتامبر۲۰۱۰منجر به انتشار استاندارد بین المللی ISO10668:2010 – Brand Valuation (استاندارد ایزو۱۰۶۶۸ ) گردید.

ایزو ۱۰۶۶۸ توسط کمیته پروژه ISO/PC 231مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه گشته است .

این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.

در این استاندارد بین المللی چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود نظیر اهداف ، مبناهای ارزش گذاری ، رویکرد های ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را دربر میگیرد. هم چنین روش های گزارس دهی درباره نتایج ارزش گذاری را عنوان می کند.

ارزش گذاری برند بسته به موقعیت سازمان می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:

 1. تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری
 2. ارزش گذاری سهام و ورود به بازار بورس
 3. اخذ وام و تسهیلات بانکی
 4. برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
 5. درج در گزارشات مالی و حسابداری
 6. پرداخت خسارت ، دیون و ورشکستگی
 7. استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی

علامت تجاری و قوانین

قوانین و اهداف علامت تجاری

هداف علامت تجاری :
• برای مصرف کننده :
.۱ کمک به مصرف کننده در تصمیم گیری و انتخاب کالا ) زیرا علامت تجاری ویژگی های کالا را
نشان می دهد . مثلا : شامپو صحت ( ؛
.۲ عدم نیاز به داشتن اطلاعات دقیق در مورد تولید کننده و جزئیات فنی کالا در هنگام انتخاب
کالاها؛
.۰ تسهیل معرفی کالا به دیگران
• برای تولید کننده :
.۱ معرفی آسان محصولات به مردم
.۲ ایجاد تمایز میان کالاهای خود از محصولات مشابه در بازار
.۰ تسهیل در نفوذ و ورود به بازارهای جدید
.۱ ایجاد انگیزه در تولید کننده برای بهبود کیفیت کالای خود و کسب شهرت بیشتر
تعریف علایم تجاری ) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری(:
• ماده ۰۳ – علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از :
• الف- علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم
متمایز سازد .
• ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود
و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از
این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده م یکنند متمایز سازد .
• ج- نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد .
انواع علایم تجارتی :
-۱ علایم جمعی:
علایمی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا
خدمت می پردازند معرفی می کنند . مثل : اتحادیه زعفرانکاران قاینات
-۲ علایم تایید شده یا تضمینی : علایمی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا و خدمات
خود را با استاندارد تعیین شده تطبیق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند . مانند ISO9000 که حداقل
استاندارد کیفی را نشان میدهد، یا علامت استاندارد ایران
* نکته: مالک این نوع علامت به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.
-۰ علایم مشهور: علامتی که در یک کشور مشهور شده است) چه به ثبت رسیده باشد و چه ثبت نشده
باشد.(.
ویژگی های علایم مشهور :
-۱ حمایت گسترده تری را شامل می شود .
-۲ چه به ثبت رسیده باشد و چه ثبت نشده باشد، مورد حمایت قرار می گیرد .
-۰ حتی در زمینه محصولات از طبقه دیگر و غیر مشابه نیز مورد حمایت قرار می گیرد .
مثلا : برند کوکا کولا در صنعت نوشابه سازی مشهور شده است . اما اگر کسی بخواهد لباسی با مارک کوکا
کولا تولید کند، نیازمند اخذ مجوز از صاحب علامت است .
علایم جغرافیایی :
· قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
ماده ۱ – اصطلاحات به کار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشند:
الف – نشانه جغرافیایی نشان های است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب
می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به
مبدا جغرافیایی آن باشد . مثلاً : زعفران قاین
تفاوت علایم جغرافیایی وعلایم تجاری :
• علایم جغرافیایی کالا یا محصولاتی را معرفی می کند که منشاء آن در قلمرو کشور عضو یا
منطقه خاصی از آن است . مثلاً : آبلیموی شیراز
• علایم تجاری کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را معرفی می کند . مثلاً : آبلیموی یک و یک
تفاوت علایم جغرافیایی وعلایم جمعی :
• علایم جغرافیایی کالا یا محصولاتی را معرفی می کند که منشاء آن در قلمرو کشور عضو یا منطقه
خاصی از آن است . در حالیکه علایم جمعی علایمی هستند که گروه خاصی را که در هر کجای کشور به
تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند .
علایم غیر قابل ثبت :
ماده ۰۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری :
علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست :
• الف- نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد .
• ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .
• ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها
گمراه کند .
• د- عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک
نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بی نالمللی
تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار
کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا
خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است .
• و- عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان
استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجودداشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه
وارد سازد .
• ز- عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای
حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ
ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
علایم غیر قابل ثبت :
قانون تجارت الکترونیکی- فصل سوم – حمایت از علائم تجاری (Trade Names) :
ماده ۱۱ – به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشرو ع در بستر مبادلات
الکترونیکی استفاده ازعلائم تجاری به صورت نام دامنه) Domain Name ) و یا هرنوع نمایش بر
خط) Online ) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شودممنوع و
متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید .
ماده ۱۱ – متخلفان از ماده) ۱۱ ( این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ا زبیست میلیون ریال تا
یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد .
رویه ثبت:
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری:
ماده ۰۰ – اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای
آنها درخواست شده و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین المللی باشد، به اداره مالکیت
صنعتی تسلیم می شود. پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.
ماده ۰۵ – متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند.
ماده ۰۱ – اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون
بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند.
ماده ۰۱ – هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم
رعایت مفاد بند )الف ( ماده ) ۰۳ ( و ماده ) ۰۲ ( این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین
صورت:
-۱ اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت
می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه
استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد. درغیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
-۲ اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار
می دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را
رد کند.
ماده ۰۱ – پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار
است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که
پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل،
علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم
مقتضی اتخاذ می شود.
ماده ۰۹ – هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است
علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر
می نماید.
* نماینده قانونی
– در مورد اشخاص حقیقی وکیل دادگستری باید به عنوان نماینده انتحاب شود. جهت تسهیل طبق رویه
اداره ثبت شرکت ها وکالت محضری از وابستگان درجه یک نیز پذیرفته می شود.
– در مورد اشخاص حقوقی صاحب حق امضای شرکت یا وکیل شرکت باید به عنوان نماینده انتحاب
شود. جهت تسهیل طبق رویه اداره ثبت شرکت ها وکالت محضری نیز پذیرفته می شود.
اعتبار علامت ثبت شده:
ماده ۱۳ – حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
د  مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست
مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی
شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر
گرفته می شود.
ماده ۱۱ – هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.هر ذی نفع که ثابت کند که
مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل
به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است،
می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت
شده است، ثبت علامت لغو نمی شود.
اسم تجاری:
کلماتی که نام یک موسسه تجاری را بیان می کنندو مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی است. و با
علامت تجاری تفاوت دارد.
در حال حاضر؛ شایع ترین تقلب در عرصه تجارت و بارزترین رقابت مکارانه، شبیه سازی علایم یا اسامی
تجاری است که از دعاوی شایع در دادگستری نیز می باشد. از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت
تجاری دو مقوله متفاوت هستند ، لیکن در عرف تجاری این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند و
یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم بکار می روند.عدم آگاهی به تفاوت حقوقی این دو مقوله،
موجب می شود؛ اقدام های قانونی جهت ثبت اسامی و علایم تجاری به موقع و به نحو صحیح انجام نشود
و یا قضاوتی عادلانه و دفاعی شایسته در این خصوص، صورت نگیرد.
تفاوت اسم تجاری وعلامت تجاری:
-۱ مرجع ثبت:
برای ممانعت از سوءاستفاده رقبا و جلب حمایت قانونی باید علامت یا نام تجاری را ثبت کرد. یکی از
تفاوت های علامت و نام تجاری مرجع ثبت و شیوه ثبت آنهاست.
علایم کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در اداره ثبت علایم تجاری که از توابع اداره کل مالکیت صنعتی
است و در تهران ثبت می شود. اما ثبت نام تجاری به دو بخش تقسیم می شود:
-۱ نام تجاری اشخاص حقوقی )شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی( طبق قانون تجارت و قانون
ثبت شرکت ها در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت می شود.
-۲ درخصوص ثبت نام تجاری اشخاص حقیقی )تجارتخانه های فردی یا جمعی( هنوز آیین نامه ای خاص
و اداره ای مخصوص جهت ثبت این دسته از نام ها تصویب و دایر نشده است.
-۲ مدت اعتبار:
مدت اعتبار علامت تجاری در ایران ده سال است. چنانچه صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامت
خویش ادامه دهد باید در سال پایانی، اعتبار علامت خود را تمدید کند در غیر این صورت به نام
اشخاص دیگر قابل ثبت است.
در مقابل؛ اسامی شرکت ها یا موسسات )اسامی تجاری( تا زمانی که شخص حقوقی منحل نشده و حتی
سال ها پس از انحلال، اعتبار دارد. نکته مهمی که در خصوص مدت اعتبار علایم و اسامی تجاری باید به
آن توجه کرد این است که اگر از علامتی حداقل سه سال استفاده نشود، قانونا قابل ابطال است. )ماده
۱۱ ( ولی اگر شرکت یا موسسه ای غیرفعال باشد و از اسم تجاری خود استفاده نکند به این دلیل نمی توان
نام آن را ابطال کرد.
-۰ تعدد اختیار علامت یا نام تجاری
انتخاب و ثبت علامت تجاری محدودیتی ندارد. هر شخصی می تواند ده ها علامت تجاری را به نام خود
ثبت کند. لیکن اصولا هیچ کس نمی تواند بیش از یک نام تجاری برای خود اختیار کند.
-۴ ثبت بین المللی:
به استثنای علایم و اسامی مشهور، حمایت قانونی از علایم و اسامی تجاری، محدود به مرزهای کشور
ثبت کننده است. لذا برای حمایت در سایر کشورها باید اقدامات ثبتی را جداگانه در هر کشور انجام
داد.
وجود دارد که می توان از » مادرید « اما برای ثبت بین المللی علایم تجاری، کنوانسیون خاصی به نام
تسهیلات آن استفاده کرده و در قریب به یکصد کشور جهان از طریق ادارات محلی و بدون مراجعه به
کشور خارجی، اقدامات ثبتی را انجام داد. در مقابل؛ برای ممانعت از استفاده رقبا از نام یک شرکت یا
موسسه در سایر کشورها، فقط باید در کشور مورد نظر شرکت یا موسسه تاسیس کرد که کار مرسوم و
مقرون به صرفه ای نیست.
-۵ انتقال حقوق:
صاحب علامت تجاری می تواند، حقوق خود را به طور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل
کند )قرارداد فروش یا اجازه بهره برداری( در هر حالت، الزامی به انتقال شرکت، کالاها و یا کارخانه به
منتقل الیه وجود ندارد.
در مقابل؛ انتقال نام تجاری تقریبا غیر ممکن است و در صورت امکان نیز انتقال نام تجاری باید همراه با
انتقال شرکت یا بخشی از آن باشد که با نام تجاری شناخته می شود.)ماده ۱۹ قانون جدید(
-۶ الزامی یا اختیاری بودن ثبت:
انتخاب و ثبت علامت تجاری قانونا اجباری نیست. )قانون جدید، مسکوت است( البته با توجه به مزایای
ثبت علامت تجاری، عقلاً ثبت آن لازم است. در مقابل؛ اختیار یک نام تجاری به هنگام ثبت شرکت یا
موسسه، اجباری است.
واگذاری علامت ثبت شده:
ماده ۱۱ – قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه
دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد. درغیر این
صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد
بود.
ماده ۱۵ – ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.
ماده ۱۹ – هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام
مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد.
ماده ۵۳ – هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده ، یا علامت ثبت
شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی ، مفاد
قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تأثیر این گونه
قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است .

حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط ، به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی
انجام شده و به ثبت می رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه ، توسط اداره مذکور آگهی می شود.
تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است .
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدأ، مراحل
ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر
نیست .

علامت تجاری

علامت تجاری چیست

علامت تجاری چیست؟

طبق ماده ۳۰ قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

علامت تجاری نشانی است که قادر است
کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر
بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.

الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.

مزایای ثبت علائم تجاری      

·        تضمین می‌کند که مشتریان می‌توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

 • شرکت‌ها را قادر می‌سازد محصولات‌شان را از یکدیگر متمایز سازند.
 • ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
 • اجازه استفاده از  آنها به اشخاص ثالث داده می‌شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می‌باشند.
 • جزء ضروری موافقت‌نامه‌های اعطای نمایندگی هستند.
 • ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
 • شرکت‌ها را تشویق می‌کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه‌گذاری کنند.
 • ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن

با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.

بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

مدت اعتبار قانونی علائم تجاری ثبت شده

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد.

 علائم تجاری غیر قابل ثبت

واژه‌های عام. برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژه‌های عام برای این محصول است.

واژه‌های توصیف کننده. اینها کلماتی هستند که معمولآ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار می‌روند. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف می‌کند.در واقع اگر به تولیدکننده شکلات برای عرضه محصولاتش حق استفاده انحصاری از کلمه «شیرین» داده شود، کاری ناعادلانه خواهد. به همین ترتیب واژه‌های کیفی مانند «سریع»، «بهترین»، «کلاسیک» یا نوآورانه» به احتمال مردود خواهند شد مگر اینکه بخشی از یک نشان خاص باشند. در این گونه موارد، درج عبارتی دال بر اینکه درخصوص آن بخش از علامت حق استفاده انحصاری درخواست نمی‌شود، ضروری است.

علائم گمراه کننده (فریب دهنده): علائم تجاری هستند که مصرف کننده را نسبت به ماهیت، کیفیت یا مبداء جغرافیایی محصول گمراه می‌کند یا فریب می‌دهند. برای مثال، عرضه مارگارین به بازار با علامت تجاری که تصویر یک گاو داشته باشد مردود خواهد شد چون علامت موجب گمراهی مصرف کنندگان خواهد شد و مصرف کنندگان به احتمال، تصور خواهند کرد که این علامت به محصولات لبنی مرتبط است (مانند کره حیوانی است).

علائمی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هستند. بطور کلی کلمات یا تصاویری که موازین و هنجارهای اخلاق حسنه و مذهبی که عمومآ پذیرفته شده‌اند را نقض کنند بعنوان علامت تجاری قابل ثبت نیستند.

پرچم‌ها نشان‌های سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشان‌های کشورها و سازمان‌های بین المللی که نمونه‌ای از آنها به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است معمولآ قابل ثبت نیستند.

طبق ماده ۳۲ قانون علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.

و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود

تبلیغات محیطی

تجهیزات تبلیغات محیطی

نواع تبلیغات محیطی

۱ بیلبورد های شهری و بین شهری

یکی از انواع تبلیغات محیطی که می توان گفت محبوب ترین آن ها نیز می باشد استفاده از بیلورد است. بیلبورد به چند دلیل محبوبیت زیادی دارد که از این دلایل می توان به فضای نسبتا زیاد برای نمایش پیام و شعار و همچنین چمعیت نسبتا زیادی که آن را می بینند و بازخورد آن اشاره کرد. هزینه ی بیلبورد ها نیز از هر محل با محل دیگر و با توحه میزان تردد آن منطقه متفاوت است ولی به طور کلی معمولا بیلبورد های بین شهری هزینه ی کمتری نسبت به بیلورد های شهری دارند. انتخاب محل نصب بیلبورد، اندازه ی آن، مدت زمان نمایش آن و … به نکات مختلفی از جمله مدت زمان کمپین، بودجه، اهداف تعیین شده و .. دارد.

۲ لمپوست بنر

لمپوست بنر نوعی از بنر های تبلیغاتی است که در بلوار ها و کناره های خیابان ها معمولا استفاده می شوند و بازخورد بسیار خوبی را دارا هستند. هزینه نصب این بنر ها نسبت به بیلبورد ها بسیار کمتر است و معمولا استفاده از آن ها به صورت پر تکرار و پرتعداد صورت می گیرد که در نتیجه اثر بخشی بسیار خوبی خواهد داشت. از سوی دیگر این نوع بنر ها می توانند زیبایی خاصی به محیط اطراف خود بدهند و به این ترتیب آزار دهنده نیستند که در اثرگذاری آن اهمیت دارد.

۳ استند تبلیغاتی

استند تبلیغاتی یکی از راه های به نمایش گذاشتن بنر های تبلیغاتی است در محل های پر تردد و پر ترافیک نصب می شود و به همین خاطر توجه زیادی را به خود جلب می کند. این تبلیغات نسبت به بیلبورد ها هزینه کمتری دارد و از طرفی امکانات کمتری هم نسبت به بیلبورد دارد از جمله امکان نورپردازی در آن ها وجود ندارد و فضای انتقال پیام در آن ها کمتر از بیلبورد هاست.

۴ استرابورد

استرابورد درواقع نوعی از استند است با این تفاوت که پایه ی آن به صورت ثابت در نقاط مختلف شهر نصب می شود و استحکام بیشتری دارد. همپنین به دلیل ارتفاع بالاتر آن باعث جلب توجه می شود.

۵ تلویزیون بزرگ شهری

این تلویزیون ها در مناطق بسیار پر بازدید با فضای باز زیاد مثل چهار راه ها قرار داده می شود و می توان اقدام به پخش آگهی ها و تیز های تبلیغاتی در آن ها نمود. این نوع تبلیغات نسبت به دیگر روش ها کمتر مورد توجه قرار گرفته زیرا محل مناسب برای قرار گیری آن ها و تاثیرگذاری صحیح به تعداد کم وجود دارد با این حال چنین تبلیغاتی جدیدا بسیار مورد توجه شهرداری ها قرار گرفته.

۶ تبلیغات در وسایل حمل و نقل عمومی

از مهم ترین انواع تبلیغات محیطی که ارتباط مستقیم با مخاطب دارد استفاده از فضای وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس ها و مترو است. فضای روی بدنه اتوبوس ها و مترو و همچنین فضای داخلی آن ها مثل دیواره ها و دستگیره ها برای تبلیغات و تاثیر گذاری بر مخاطبان بسیار مناسب هستند.

۷ تبلیغات پل عابر پیاده

تبلیغات بر روی پل عابر پیاده نیز در خانواده تبلیغات بیلبوردی قرار می گیرد با این تفاوت که از فضای پل های عابر پیاده برای نمایش بنر های تبلیغاتی استفاده می شود. این نوع تبلیغات هم با توحه به محل قرار گیری می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی فروش محصولات داشته باشد. در این روش می توان به خوبی از نور پردازی بر روی بنر استفاده نمود و همچنین فضای نمایش تبلیغ نیز  نسبتا زیاد است.

۸ استیکر های تبلیغاتی

استفاده از استیکر های سه بعدی برای تبلیغات در ایران اتفاقی نادر است و تا کنون چنین تبلیغاتی دیده نشده. این نوع از تبلیغات محیطی توانایی جلب توجه بسیار زیادی دارد و در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت طراحی صحیح می تواند عامل بسیار تاثیر گذاری در افزایش فروش یک برند شود.

انواع تبلیغات

انواع سبک تبلیغات:

تبلیغات آگاهی دهنده:

یعنی کسب و کار شما محصول یا خدمتی را به مردم و مخاطب معرفی می کند و تبلیغ می کند تا به اطلاع آن ها برساند که این محصول و خدمت وجود دارد و مخاطب آگاهی پیدا کند و بیایید آن را خریداری کند و از آن استفاده کند.
حتی ممکن است مخاطب محصول و خدمت شما را بشناسد اما شما گزینه ایی حدید به محصولات و یا کیفیت آن اضافه کردید که باید با تبلیغات آگاهی دهنده به اطلاع مشتری برسانید.

تبلیغات ترغیب کننده:

این نوع تبلیغات فقط مشتری را تحریک میکند و برند شما را در ذهن او یادآوری می کند که مشتری وقتی مثلا به دنبال خرید یک محصول غذایی هست و در سوپر مارکتی به دنبال آن میگردد، شما آنقدر در ذه او جا دارید که تمایل دارد از محصولات غذایی با برند شما استفاده کند و در سبد کالای خود قرار دهد.

تبلیغات یادآوری کننده:

این نوع تبلیغات برای حفظ برند و آن خدمت یا محصولی است که ارائه می دهید، برای اینکه به مخاطب بگویید ما هستیم و غالبا این نوع تبلیغات برای حفظ نبض حیات کسب و کار شما قلمداد می شود.

پس در مرحله اول شما مشخص کنید که چه هدفی را دنبال می کنید.

در حالت دوم باید با زیر مجموعه های مدل تبلیغاتی آشنا شوید تا بتوانید جهت خود را مشخص کنید.

در تبلیغات سنتی با دسته های زیر روبه رو هستیم:

تبلیغات محیطی  که خود شامل موارد زیر میشود:

 1. تبلیغات بیلبورد های شهری (تابلوهای تبلیغاتی)
 2. تلویزیون های شهری
 3. تبلیغات دیوارنویسی
 4. تبلیغات روی بدنه اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی
 5. برچسب های سه بعدی در فضای خاص و قابل توجه
 6. تبلیغات داخلی :
 7. تراکت تبلیغاتی
 8. تبلیغات روزنامه ایی و تلویزیونی
 9. ست های تبلیغاتی
 10. هدایای تبلیغاتی
 11. کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی

تبلیغات ترویج دهنده :

 1. برگزاری سمینارهای تبلیغاتی
 2. برگزاری نمایشگاه های تبلیغاتی
 3. برگزاری استند آپ های تبلیغاتی خیابانی
 4. برگزاری استند آپ ها بر اساس اشانتیون در کنار فروش محصول و …

تبلیغات مدرن کمی گسترده تر است و با توجه به اینکه دنیا رو به مدرن تر شدن و تکنولوژی  است و کلا مردم تمایل استفاده از

ابزار های به روز را دارند، این روش ها در الویت قرار خواهد گرفت.

تبلیغات مدرن شامل:

تبلیغات اینترنتی ، تبلیغات دیجیتال و تبلیغات آنلاین  تکنولوژی بیس است ؛ البته تبلیغات مدرن می تواند تلفیق یک روش خلاقانه باشد که در حالت سنتی ارائه می گردد.

خود تبلیغات اینترنتی شامل موارد بیشماری است که به تعدادی مهم از آن اشاره میکنیم:

 1. تبلیغات شبکه های اجتماعی
 2. تبلیغات بنری
 3. تبلیغات کلیکی
 4. تبلیغات تبادل لینک
 5. تبلیغات تولید محتوایی(بازاریابی محتوا)
 6. بازاریابی وب
 7. سئو و بهینه سازی وب سایت
 8. تبلیغات موبایلی
 9. تبلیغات ویدئویی
 10. تبلیغات ریپورتاژ آگهی
 11. طراحی آپ موبایل (اپلیکیشن های تحت موبایل)
 12. طراحی وب سایت
 13. طراحی بازی های دیجیتال

برند سازی

استراتژی نام تجاری،برندسازی (به انگلیسی: Branding)، فرایند معنا بخشیدن به یک نام است. برندسازی مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری شما هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. برندسازی شامل مباحث مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه سازی برند، انتخاب نام مؤثر برای برند، ایجاد طبقه‌بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، بسط برند یا محدود نمودن دامنه تمرکز، عمق و ارزش برند، روابط عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و… می‌باشد.

در حقیقت در برندسازی تلاش بر این است که مشخصه‌های برند را که در قسمت بالا هم به آن اشاره شد، به نحوی در ذهن مشتریان جایگذاری شود و بتواند جایگاه خوش حسی برایشان داشته باشد. به زبان دیگر می‌توان برندسازی را اینگونه تعریف کرد: «جایگاه ذهنی یک برند در ذهن مشتریان و بازارهدف آن کسب‌وکار.»

روش‌های برندسازی

برندسازی حاصل پیام‌ها و گزارش‌های رسانه هاست. هر قدر تعداد این پیام‌ها بیشتر و محتوای آن‌ها مطلوب تر باشد، نام تجاری قوی تر خواهد شد.برندسازی آن قدرها هم ساده نیست، چراکه هیچگاه دو برند مثل هم عمل نمی‌کنند. در حقیقت هدف اصلی برندسازی این است که یک کالا یا یک تجارت از رقبایش متمایز دیده شوند. پس نمی‌توان برای تمامی برندهای موفق، یک فرمول جادویی واحد در نظر گرفت.برای ساختن یک برند پرجذبه باید ۵ اصل را رعایت کنید: ۱- متمایز شوید. ۲- همکاری کنید. ۳- نوآوری کنید. ۴- اعتبار ببخشید. ۵- فرهنگ سازی کنید.هشت ابزار در اختیار مدیران بازاریابی قرار دارد تا از طریق آن با مشتریان ارتباط برقرار کرده و یک برند قوی در بازار بسازند: تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، فروش شخصی، بسته‌بندی، رویدادها و حامی گری، خدمات مشتری

برندسازی در گذشته تنها با روشهای آفلاینی نظیر بیلبوردهای تبلیغاتی یا تبلیغات در رایدو و تلویزیون انجام می شد، اما با توجه به هزینه های سرسام آور این روشها، این روزها روشهای جایگزینی مانند سئو ابداع شده است که کسب و کارها می توانند با اجرای آنها، شهرت بسیار خوبی در اینترنت کسب کنند.

برندسازی حسی

برندسازی حسی ایده‌ای است که برای بشر بیشترین پذیرش را دارد، وقتی که همهٔ پنج حس را درگیر می‌کند. شرکت دادن سه حس لامسه، بویایی و چشایی در برندسازی، راهی اثبات شده برای متمایز کردن و به‌یادماندنی کردن برند و نیز برقراری ارتباط عاطفی مؤثر و قوی با مشتریان است؛ بنابراین برندسازی حسی چیزی بیش از کاربرد سنتی آن است که تنها دو حس شنوایی و بینایی را درگیر می‌کند و تأثیر بسیار مطلوب در ارتباطات مؤثر بازاریابی برای آینده خواهد داشت.

پیچیده‌ترین قسمت در مدیریت یک پروژه برندسازی حسی، همسو سازی و ایجاد تعامل درست میان فرایندهای مدیریت طراحی با فرایندهای مدیریت کسب و کار و بازاریابی کلاسیک است. به این دلیل که در چنین پروژه‌هایی دو طرز فکر کاملاً متفاوت مشارکت می‌کنند که یکی خلاقانه و هنری و مبتنی بر درک شهودی و استنباط ابداکتیو است و دیگری مهندسی و ریاضی و مبتنی بر روش‌های عقلانی است. عدم همراهی و عملکرد ناهماهنگ این نقش‌ها عمدتاً پروژه‌های برندسازی حسی را به شکست می‌کشاند. برای حل این مسئله مدیریت طراحی نقش پر رنگی ایفا می‌کند و تدوینتفهیم‌نامه برند به عنوان یکی از انواع تفهیم‌نامه طراحی با مشارکت مستقیم متولیان طراحی و متولیان کسب و کار در سازمان، تا حد زیادی در سرنوشت و موفقیت یک پروژه برندسازی حسی مؤثر خواهد بود. تعریف پیش زمینه و کلیات پروژ، بررسی حیطه و طبقه کسب و کار (category review)، بررسی مخاطب هدف (target audience review)، معرفی شرکت، محصولات و خدمات آن (company portfolio)، اهداف کسب وکار (business objectives) و راهبرد طراحی (design strategy)، چشم‌انداز پروژه، زمانبندی و بودجه و … ممکن است از جمله مطالب یک تفهیم‌نامه برند باشد. وجود یک تفهیم نامه برند سبب می‌شود تا قضاوت نهایی دربارهٔ خروجی‌های حسی برند، نه به صورت ذهنیت‌گرایی و سلیقه‌ای، بلکه مبتنی بر عینی‌گرایی و اهداف مشخص پروژه به پیش برود و از اختلافات سلیقه‌ای در میان متولیان برند جلوگیری شود.

کمپین تبلیغات

کمپین تبلیغات

کمپین تبلیغاتی یا Advertising Campaign ؛ در فارسی به برنامه جامع تبلیغات ترجمه شده است. در این مورد معمولاً مدیران به دو دسته تقسیم می شوند. یا به تبلیغات بسیار علاقه مند هستند و یا اینکه از تبلیغات و کمپین ها پرهیز می کنند. در اکثر مواقع این دو رویکرد به دلیل کسب تجربه از تبلیغات گذشته بوده است. که این تجربه ی مدیران عامل شرکت ها معمولاً ناشی از خلاقیت یکی از اطرافیان آن ها بوده است. از نظر محققان و اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران تبلیغات تنها خلاقیت نیست بلکه ابزاریست به منظور فروش محصولات و بایستی دارای استانداردهایی در بخش های مختلف باشد.

. Mission ؛شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ

۲٫ Message ؛پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود

۳٫ Media ؛رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم

۴٫ Money ؛بودجه مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد

۵٫ Measurement ؛اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری بایستی زمینه تبلیغات آینده باشد.

در رویدادها معرفی شوید

معرفی تخصصتان در مجامعی که به موضوع شما وابسته هستند، می‌تواند راهکار خوبی باشد و در همایش‌ها، جشنواره‌ها و کنفرانس‌های تخصصی، محل خوبی برای معرفی خدمات یا محصولاتتان خواهد بود.

از مشتریان بخواهید شما را معرفی کنند

افزایش مشتریان به‌وسیله مشتری قبلی، بهترین راه ممکن برای بازاریابی کسب‌وکارتان خواهد بود.پس راه‌های ارتباطی را از دست ندهید و از مشتریان بخواهید دقیقاً همان‌طور که شما می‌خواهید، شما را معرفی کنند.

۲ روز را به‌جای مشتری زندگی کنید

برای اینکه نیاز واقعی مشتریان را درک کنید، باید مثل آن‌ها فکر کنید و مثل آن‌ها عمل کنید. عادات رفتاری آن‌ها در وب‌سایت، نرم‌افزار موبایلی و در فضای واقعی را بررسی کنید تا تحلیل شما دقیق‌ترین حالت ممکن باشد. سپس کسب‌وکار را بر اساس این اطلاعات نوسازی کنید.

یک شانس دوست‌داشتنی بدهید

اگر کسی می‌خواهد محصول شما امتحان کند و بعد آن را خریداری کند، چرا این فرصت را از او می‌گیرید. بگذارید با خیال راحت و بدون نیاز به تصمیم‌گیری سریع خرید کند! این راهکار بسیار مؤثر خواهد بود